Chính Sách Bảo Mật

Website controlling-portal.org luôn tuân thủ các chính sách từ công cụ tìm kiếm google, đối tác google đưa ra. Tuân thủ các nguyên tắc riêng tư, bảo vệ người dùng

Khi sử dụng dịch vụ controlling-portal.org của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Đội ngũ controlling-portal.org hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật tại controlling-portal.org này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Website controlling-portal.org cam kết

+ Mang đến đọc giả lượng thông tin bổ ích

+ Không cung cấp các thông tin gây thù địch, không kích động,  không gay bạo lực

+ Không sử dụng thông tin cá nhân người dùng

+ Đảm bảo nội dung chúng tôi xây dựng không sao chép copy từ các nhà sáng tạo content

+ Đối với đọc giả cần tuân thủ các chính sách google đưa ra.

Website controlling-portal.org mục đích chia sẻ nội dung có giá trị cho người dùng, bằng những kiến thức sáng tạo, bài hướng dẫn chi tiết nhất